U bent hier

Begeleidingstraject implementatie competentiemanagment en POP gesprekken

Voor wie?

De organisatie, die de volgende slag wil maken in competentiemanagement. De organisatie, die op zoek is naar bevlogenheid van de medewerkers.

De situatie voor de medewerker

Je leidinggevende heeft allerlei vaste gesprekken met je zoals zoals een functionerings- en een beoordelingsgesprek. Nu heeft men het over competenties en persoonlijke opleidings- of ontwikkelingsplannen. Wat kun je er mee en waarom is dit belangrijk voor je?

De situatie voor de leidinggevende

Je hebt al vaste gesprekken in de beoordelingscyclus. Nu komt er nog een bij het POP-gesprek met een plan voor de medewerker om zijn competenties te ontwikkelen. Je zit met de vraag hoe dit allemaal in te passen. Wat kun je ermee en hoe helpt het om de medewerkers gemotiveerd te houden? Wat kun je er mee en waarom is dit belangrijk voor je team en de organisatie?

De situatie voor het management en HRM

De organisatie heeft meer bezieling nodig. De passie voor het werk, het product en de organisatie is dalende. Niet iedereen is bezig met wat hij/zij echt leuk vindt en het verloop is stijgende. De verkeerde mensen verlaten daarbij de organisatie.

De organisatie is klaar voor een volgende stap: competentiemanagement. De beoordelingscyclus wordt aangevuld met een POP-gesprek, waarin de medewerker aangeeft wat hem/haar bezielt en in beweging brengt. De creativiteit moet weer gaan bruisen.

Onze werkwijze

Als management en HRM ben je uiteraard bepalend voor de strategie van de onderneming. De begeleiding door Bureau Apropeau dient daar uiteraard in te passen. In een gesprek met HRM en/of directie worden de doelen besproken en wordt het kader van de begeleiding helder.

De begeleiding vindt plaats op zowel individueel als op groepsniveau. De kennismaking met de opleider van Bureau Apropeau is individueel. Je zult in het gesprek je verwachtingen en leerdoelen kenbaar maken door aan te geven op welke competenties je je wilt richten.

De opbouw van de begeleiding is modulair en blended. Dat betekent dat er meerdere vormen van begeleiding naast elkaar en door elkaar plaatsvindt. Zo zal een deel van de coaching vanuit de organisatie verzorgd kunnen worden. Een deel kan ook in cursusvorm en er kan feedback plaatsvinden door begeleiding op de werkvloer en intervisie.

Resultaat voor de medewerker

Als medewerker ben je beter en duurzamer inzetbaar voor de organisatie. Je kent je inspriratiebronnen en je passies. Je maakt daar gebruik van in je dagelijkse werk.

Resultaat voor de leidinggevende

Je bent in staat om de nieuwe POP methodiek met de medewerker samen in te zetten ten behoeve van de organisatie en de medewerker. Als leidinggevende kun je je medewerkers beter en duurzamer inzetbaar maken voor de organisatie. Je kent hun inspiratiebronnen en je passies. Je maakt daar gebruik van in dagelijkse leiding geven.

Resultaat voor het management en HRM

De organisatie is meer geïnspireerd en viraal. De mensen weten waar ze mee aan de slag gaan en waarom. Er is daarnaast ook meer grip en richting in de besteding van de opleidingsbudgetten.

Meer weten?

Neem contact op met Bureau Apropeau.

 

Bureau Apropeau heeft als doel om u en/of uw organisatie een of meer stappen verder te brengen in de professionele ontwikkeling.