U bent hier

Basics: mondelinge communicatie

Communicatie

In het dagelijkse functioneren wordt er veel gesproken met elkaar. Goed communiceren is ook een vak. In deze training gaan we terug naar de basis en worden handreikingen gedaan om de cursisten te helpen effectiever te communiceren. De communicatie waar we aan werken is zowel de face-to-face communicatie als de telefonische communicatie en vergaderen.

Voor wie?

Iedereen die de eigen communicatie wil aanscherpen en verbeteren in de werkomgeving. Vragen als "Waarom is het gemakkelijke om iets te vragen aan een ander als je er naartoe loopt?" en "Hoe kan ik meet tot mijn recht komen in vergaderingen?" worden besproken en geoefend.

De situatie voor het management en HRM

Je merkt dat de ene medewerker er beter in slaagt dan de andere zijn/haar boodschap over te brengen. Sommige mensen spreken nooit in een vergadering. Toch vind je het van belang dat iedereen meedoet in de besluitvorming.

Onze werkwijze

Als management en/of HRM ben je uiteraard voor het behalen van de doelen van de organisatie en bepalend voor de strategie van de onderneming. De begeleiding door Bureau Apropeau dient daar uiteraard in te passen. In een gesprek met HRM en/of directie worden de doelen besproken en wordt het kader van de begeleiding helder.

De begeleiding wordt daarmee op maat passend voor de organisatie.

De opbouw van de begeleiding is modulair en blended. Dat betekent dat er meerdere vormen van begeleiding naast elkaar en door elkaar plaatsvindt. Zo zal een deel van de coaching vanuit de organisatie verzorgd kunnen worden. Een deel kan ook in cursus vorm en er kan feedback plaatsvinden door begeleiding op de werkvloer en intervisie. Er is aandacht mogelijk op individueel, team- en organisatieniveau.

De kennismaking van de cursist met de opleider van Bureau Apropeau is bij voorkeur individueel. In het gesprek kan de cursist de verwachtingen en leerdoelen kenbaar maken door aan te geven op welke competenties hij/zij wilt richten.

Resultaat voor de medewerker

Als medewerker werk je tijdens de begeleiding aan de competenties die je sterker maken in het werk wat je doet. Na afloop van de begeleiding ben je niet enkel effectiever in je dagelijkse werk, maar voel je je sterker in het werk.

Een persoonlijke aanpak met resultaat

Bureau Apropeau pakt het graag persoonlijk aan. Hoe persoonlijk? Dat hangt van de opdrachtgever en de cursist af.

  • De voorbereiding van de begeleiding kan een-op-een zijn. Dan kunnen ook de opdrachten en de vorm van begeleiding op de individuele maat gesneden worden.
  • Een deel van de begeleiding zal in groepen kunnen zijn. Dit zijn dan groepsopdrachten in een trainingsvorm.
  • De training kan voorafgegaan worden door huiswerkopdrachten ter voorbereiding. Als er meerdere sessies zijn kan met tussenliggende opdrachten gewerkt worden.
  • De begeleiding kan zelfs op team-, afdelings- of bedrijfsniveau zijn om te zorgen dat beter samengewerkt wordt en de medewerkers - bijvoorbeeld - gezamenlijke doelen nastreven.
  • De begeleiding kan in de vorm van coaching op de werkvloer zijn. De coaches worden getraind in het coachen of de coaching vindt plaats door een van de Bureau Apropeau trainers.
  • Een ander deel kan in de vorm van intervisie en supervisie zijn. Intervisie is met de collega's onderling en supervisie is eenzelfde gesprek, maar dan met een coach.

De methoden en werkvormen hebben alle tot doel elkaar aan te vullen en te versterken en de persoonlijke team- afdelings- en en organisatiedoelen te behalen.

Meer weten?

Neem contact op met Bureau Apropeau.

Bureau Apropeau heeft als doel om u en/of uw organisatie een of meer stappen verder te brengen in de professionele ontwikkeling.