U bent hier

Bureau Apropeau sluit zich aan bij TPAST

2012-03-26 - Voorburg en Sinderen - Op 26 maart 2012 is Richard Broer van Bureau Apropeau toegetreden tot TPAST. TPAST is een bureau van zelfstandig opererende, maar intensief samenwerkende ondernemers op het gebied van de Medezeggenschap.  We noemen dat ZSO: Zelfstandig Samen Ondernemen. TPAST is ontstaan bij de doorstart van Stavoor. De daar aanwezige trainers zijn toen als collectief voor zichzelf als ondernemers gestart.

team van TPAST voor medezeggenschap

TPAST onderscheidt zich vooral doordat er serieus aandacht is voor de bijzondere rol van zowel de Ambtelijk Secretaris, als de gekozen secretaris. Deze is de spin in het web van de medezeggenschap. Binnen TPAST worden voor de secretarissen gecertificeerde leergangen verzorgd naast de maatwerk- en open inschrijvingstrainingen voor OR-en en OR-leden en -commissies.

De brochure/flyer van TPAST:

Maatwerkcursussen voor medezeggenschapsraden*

Medezeggenschap is voor TPAST wezenlijk. Organisaties en de mensen die daar werken hebben er recht op. Medezeggenschap moet op een professionele manier worden uitgeoefend. TPAST verzorgt (maatwerk)scholing, begeleiding, advies en coaching voor medezeggenschapsraden. TPAST doet dat met PASsie: enthousiast, deskundig en vaardig, gericht op groei en ontwikkeling van de medezeggenschap. Deze producten en diensten kunnen ook in het engels worden uitgevoerd.

Het optimaal inzetten van de (ambtelijke) ondersteuning is één van de voorwaarden voor de professionalisering van medezeggenschap. TPAST ziet de ambtelijk secretaris (AS) als de verbinding binnen de puzzel: hij/zij zorgt voor continuïteit, ondersteunt de OR op allerlei terreinen. Bij de activiteiten met en voor medezeggenschapsorganen vindt TPAST het van belang dat er gezocht wordt naar de optimale benutting van de AS door het medezeggenschapsorgaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de AS betrokken wordt bij de voorbereiding van zo’n cursus of andere activiteit of dienst, maar ook tijdens de cursus zelf en de begeleiding daarna.

Vanuit onze visie betekent dat OR + AS = MZ²

Medezeggenschapsraden die niet over ambtelijke ondersteuning beschikken, scholen wij natuurlijk ook, met net zoveel PASsie. In overleg met de klant wordt bekeken hoe de ondersteuning kan worden geprofessionaliseerd. TPAST maakt daarbij gebruik van materiaal, inzichten en deskundigheid op het vlak van de AS.

Maatwerk betekent voor ons pASsende activiteiten en producten ontwikkelen en organiseren voor je medezeggenschapsraad.  Dat betekent dat wij in de regel naar je organisatie toekomen om de vragen en/of het programma voor een cursus met elkaar te bespreken. Na dit gesprek wordt een concept programma voorgelegd, waar je nog op kunt reageren met eventuele opmerkingen en/of aanvullingen.
Voor TPAST stopt het niet automatisch na een scholing, cursus, begeleiding, advies of coaching(straject). Er is aandacht voor nazorg in de vorm van telefonisch advies of verdere scholing, advies, begeleiding en/of coaching.

Onze trainers beschikken over de juiste vaardigheden en kennis, om aan je vragen en wensen te voldoen. Daarnaast beschikken we over een netwerk aan specialisten.

Van de deelnemers vragen wij om iets te doen aan voorbereiding op de cursus; nadenken over je visie, invullen van een evaluatie, beantwoording van voorbereidingsvragen in het cursusprogramma, e.d.
Vanzelfsprekend is er in de cursus ook ruimte voor plezier en ontspanning ten behoeve van de teambuilding.

Medezeggenschap moet leuk blijven!

Aan de andere zijde van deze flyer vind je een greep uit de onderwerpen die we behandelen. Verdere informatie vind je op www.tpast.nl. Je kunt ook contact opnemen met Allison Leuwol via secretariaat@tpast.nl of 0315-617103.

Mogelijke onderwerpen tijdens een maatwerkcursus

Wetgeving

  • Wet op de Ondernemingsraden (WOR), speciale aandacht voor artikel 24, bespreking algemene zaken, actuele wetgeving -bijvoorbeeld ontwikkelingen GBIO-, jurisprudentie met behulp van onze specialist Marc Konings (advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators), en alle rechten, plichten en faciliteiten vanuit de WOR.
  • Arbeidsomstandighedenwet (ARBO), speciale aandacht voor de VGW(M)-commissie, (re)activeren van het Arbobeleid in de organisatie, mogelijkheden voor de medezeggenschap om je zichtbaar te maken bij de achterban.
  • Europese wetgeving; welke wetten hebben invloed op de wetgeving in Nederland?
  • Politiek primaat; wanneer spreekt de politiek en wanneer de medezeggenschap?

Beleid

  • Sociaal beleid; wat mag je verwachten van je afdeling HRM/P&O? En wat zijn actuele trends binnen dit beleid?
  • Financieel beleid, met behulp van onze specialist John Bonenberg, trainer MZ met als specialisme financiën.
  • Strategisch beleid, wat houdt dat in en hoe kun je daar invloed op uitoefenen.
  • Lezen van diverse beleidsnotities met behulp van verschillende analysemodellen (uit de leergangen voor ambtelijk secretarissen).
  • Het eigen beleidsplan van de medezeggenschap.

Vaardigheden

Teveel om alles op te noemen, maar een greep uit ons aanbod: communiceren met bestuurder(s) en achterban, onderhandelen, presenteren, stukken lezen, netwerken, omgevingsbewustzijn, empatisch vermogen, vergaderen, discussiëren en argumenteren, werken met analysemodellen, schrijven van advies- en/of instemming, etc. Bij vaardigheden geldt dat er in een cursus of bij een activiteit ruimte is om te oefenen, of een opdracht wordt gemaakt als voorbereiding of afronding van de cursus.

Het team

Een medezeggenschapsraad presteert beter en meer, zodra die raad bereid en in staat is om als groep, als team te opereren. Er is aandacht voor groepsontwikkeling en teambuilding.

Actualiteiten

Bij elke dienst en product is er aandacht voor actualiteiten binnen de organisatie. TPAST past het programma daar flexibel op aan.

Bestuurder

In onze cursussen is/zijn de bestuurder(s) van harte welkom, evenals andere functionarissen die een bijdrage kunnen leveren aan een bepaald onderwerp.

Bureau Apropeau heeft als doel om u en/of uw organisatie een of meer stappen verder te brengen in de professionele ontwikkeling.