Basics: communicatie en assertiviteit

De communicatie op een hoger plan

Als medewerker of als leidinggevende merk je, dat je boodschap niet goed overkomt bij de luisteraar. Wordt er wel goed geluisterd? Is je boodschap helder geformuleerd? Vraag je voldoende aandacht? Allemaal vragen, waar we in de dagelijkse praktijk van het werk tegenaan lopen.

Pagina's

Bureau Apropeau heeft als doel om u en/of uw organisatie een of meer stappen verder te brengen in de professionele ontwikkeling.